Дмитрівська територіальна громада

Київська область

25.03.2024 11:05

Увага! Розпочато конкурс на отримання фінансової підтримки розвитку галузей тваринництва та льонарства

66013f2e98538__ПРОГРАМА.jpg

Взяти участь в конкурсі та отримати часткове відшкодування коштів можуть:

  • Суб’єкти господарювання та фізичні особи, зареєстровані у Київській області, які у поточному бюджетному році закупили у суб’єктів господарювання телиць, нетелей, корів;
  • Фізичні особи, у власності яких перебуває від двох корів, ідентифікованих та зареєстрованих відповідно до законодавства, станом на 01 липня поточного року;
  • Особи - власники корів, які мають намір отримати часткове відшкодування вартості придбаної установки індивідуального доїння;
  • Суб’єкти господарювання, які в поточному бюджетному році придбали насіння льону українського виробництва;

Суб’єкти господарювання, зареєстровані у Київській області, які у поточному бюджетному році закупили у суб’єктів господарювання племінні телиці, нетелі, корови можуть отримати часткове відшкодування  в обсязі 10 тис. грн за кожну наявну закуплену голову, але не більше ніж 30% від фактичної вартості телиці, нетелі, корови.

Для цього необхідно подати наступні документи:

1) заявку про надання часткового відшкодування вартості закуплених суб’єктами господарювання племінних телиць, нетелей, корів,

2) копію звіту про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин (форма 24-сг) на останню звітну дату на момент подання документів (суб’єкти господарювання, які є юридичними особами);

3) виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин;

4) копії сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів;

5) копії документів, які підтверджують факт оплати та отримання закуплених племінних телиць, нетелей, корів;

6) копію фінансової звітності за останній рік відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» (форма № 1 «Баланс» (Звіт про фінансовий стан), форма № 2 «Звіт про фінансові результати» (Звіт про сукупний дохід)), або Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена фінансова звітність» (форма № 1-м «Баланс» , форма № 2-м «Звіт про фінансові результати» або форма № 1-мс «Баланс» , форма № 2-мс «Звіт про фінансові результати» (для суб’єктів господарювання, створених у поточному році – за останній звітний період);

7) довідку про банківські реквізити, видану банківською установою, в якій відкрито рахунок суб’єкта господарювання.

 

Фізичні особи, зареєстровані у Київській області, які протягом поточного бюджетного періоду закупили у суб’єктів господарювання телиці, нетелі, корови можуть отримати часткове відшкодування в обсязі 10 тис. грн за кожну наявну закуплену голову, але не більше ніж 50% від фактичної вартості телиці, нетелі, корови (без ПДВ).

Аби отримати відшкодування, необхідно надіслати наступні документи:

1) заявку про надання часткового відшкодування вартості закуплених фізичними особами телиць, нетелей, корів;

2) копії паспортів великої рогатої худоби (корів та/або телиць), виданих у встановленому порядку;

3) виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин;

4) копії документів, які підтверджують факт оплати та отримання закуплених телиць, нетелей, корів;

5) копію паспорту громадянина України;

6) копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків, або паспорту громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

7) довідку про банківські реквізити, видану банківською установою, в якій відкрито рахунок фізичної особи.

 

Фізичні особи, у власності яких перебуває від двох корів, ідентифікованих та зареєстрованих відповідно до законодавства, станом на 01 липня поточного року можуть отримати дотацію в сумі до 1 500 гривень.

Для цього необхідні наступні документи:

1) заявка про надання дотації фізичним особам за утримання корів;

2) копії паспортів великої рогатої худоби, виданих у встановленому порядку;

3) виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин станом на 01 липня поточного року,

4) копія паспорту громадянина України;

5) копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків, або паспорту громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

6) довідка про банківські реквізити, видана банківською установою, в якій відкрито рахунок фізичної особи.

 

Особи - власники корів, які мають намір отримати часткове відшкодування вартості придбаної установки індивідуального доїння можуть отримати компенсацію у розмірі до 50 відсотків вартості.

Документи, необхідні для участі в конкурсі:

1) заявка про надання часткового відшкодування вартості придбаних фізичними особами установок індивідуального доїння;

2) копії паспортів великої рогатої худоби, виданих у встановленому порядку;

3) виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин;

4) копії документів про оплату установки індивідуального доїння та її отримання, технічної документації на установку індивідуального доїння;

5) копія паспорту громадянина України;

6) копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків, або паспорту громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

7) довідка про банківські реквізити, видану банківською установою, в якій відкрито рахунок фізичної особи.

 

Суб’єкти господарювання, які в поточному бюджетному році придбали насіння льону українського виробництва можуть отримати часткове відшкодування у розмірі до 50 відсотків вартості.

Для участі в конкурсі необхідно подати наступні документи:

1) заявку про надання часткового відшкодування вартості придбаного насіння льону;

2) відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою;

3) акт витрат насіння і садивного матеріалу (форма № ВЗСГ - 4);

4) звіт про посівні площі сільськогосподарських культур (форма № 4 сг (річна));

5) засвідчену підписом керівника суб’єкта господарювання копію сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння,

6) засвідчену підписом керівника суб’єкта господарювання копію сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння;

7) засвідчені підписом керівника суб’єкта господарювання копії документів про оплату та отримання придбаного насіння льону;

8) довідку про банківські реквізити, видану банківською установою, в якій відкрито рахунок суб’єкта господарювання.

 

Всі документи необхідно надіслати до управління агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації (вул. Велика Васильківська,13/1, м. Київ, 01024) до 1 жовтня 2024 року.

 

Документи, подані не в повному обсязі, повертаються фізичній особі у п’ятиденний строк.

Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

Довідкову інформацію можливо отримати за номером (044) 293-39-72.