Дмитрівська територіальна громада

Київська область

01.01.2022 15:26

Оголошення про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території сіл Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області

Без-имени-1.jpg

Оголошення про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території сіл Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області

 

Дмитрівська сільська рада Бучанського району Київської області, з метою створення конкурентного середовища на ринку поводження з побутовими відходами та забезпечення контролю за дотриманням належного санітарного стану у межах населених пунктів громади (Дмитрівка, Мила, Капітанівка, Петрушки, Лісне, Мрія,  Бузова, Хмільна, Гурівщина, Буча, Любимівка, Личанка, Шпитьки, Горбовичі), відповідно до вимог Законів України «Про житлово-комунальні послуги”, «Про відходи», керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України                  № 1173 від 16.11.2011 року «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів», на підставі рішення сесії Дмитрівської сільської ради від 03.12.2021     № 8/15 «Про проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території сіл Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області» (далі - Конкурс).

 

1. Організатор конкурсу:

- Найменування: Дмитрівська сільська рада Бучанського району Київської області.

- Юридична адреса: вул. Садова, 2, с. Дмитрівка, Бучанський район, Київська область, 08112, тел. 298-10-86.

2. Підстава для проведення конкурсу:

Рішення Дмитрівської сільської ради від 03.12.2021 № 8/15 «Про проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території сіл Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області».

3. Місце і час проведення конкурсу, місце отримання конкурсної документації:

3.1. Місце і час проведення конкурсу – адміністративне приміщення Дмитрівської сільської ради, вул. Садова, 2, с. Дмитрівка, Бучанський район, Київська область, тел. (044) 298-10-86 «10» лютого 2022 року о 10-00 год.

Відповідальний за проведення конкурсу: заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Хробуст Олександр Васильович, тел. (044) 298-10-86, ЕП: Zag_vid@dtg.gov.ua.

3.2. Місце отримання конкурсної документації: адміністративне приміщення Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області, вул. Садова, 2, с. Дмитрівка, Бучанський район, Київська область, 08112, тел. (044) 298-10-86.

4. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

  1. Наявність матеріально-технічної бази:
   1. Наявність в учасника достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення побутових відходів (відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках (тверді, великогабаритні, ремонтні, рідкі, крім відходів, пов'язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення);
   2. Можливість здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами, виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів.
   3. Підтримання належного санітарного стану спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення побутових відходів.
   4. Можливість проводити в установленому законодавством порядку щоденний медичний огляд водіїв у належним чином обладнаному медичному пункті.
   5. Можливість забезпечити зберігання та охорону спеціально обладнаних транспортних засобів для перевезення побутових відходів на підставі та в порядку, встановленому законодавством.
   6. Наявність системи контролю руху спеціально обладнаних транспортних засобів під час збирання та перевезення побутових відходів.
  2. Вартість надання послуг з вивезення побутових відходів.
  3. Досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил.
  4. Наявність у працівників відповідної кваліфікації (з урахуванням пропозицій щодо залучення співвиконавців).
  5. Способи поводження з побутовими відходами, яким надається перевага в порядку спадання: повторне використання, використання як вторинної сировини, отримання електричної чи теплової енергії, захоронення побутових відходів.
 1. Обсяг послуг з вивезення побутових відходів та вимоги щодо якості надання послуг згідно з критеріями, що визначаються відповідно до частини третьої статті 25 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

Очікуваний обсяг послуг вивезення твердих побутових відходів на території сіл Дмитрівської сільської ради становить - 35000,00 куб. м на рік.

Критеріями якості послуг з вивезення побутових відходів є дотримання графіка вивезення побутових відходів, дотримання правил надання послуг з поводження з побутовими відходами, дотримання вимог законодавства щодо надання послуг з вивезення побутових відходів.

 

5. Перелік документів (оригінали та (або) засвідчені в установленому законодавством порядку копії), який подають учасники конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам:

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб- підприємців;

дані керівника підприємства, яке приймає участь у конкурсному відборі  (копія паспорта  та ідентифікаційного коду);

балансовий звіт суб'єкта господарювання за останній звітній період;

довідки відповідних органів державної податкової служби і Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов'язаннями та платежами до Пенсійного фонду України;

документ, що містить інформацію про технічний потенціал суб'єкта господарювання (кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, які перебувають на балансі суб'єкта господарювання, наявність власної ремонтної бази та контейнерного парку тощо);

документ, що містить відомості про обсяги надання послуг із збирання та перевезення твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких побутових відходів за останній рік;

технічні паспорти на спеціально обладнані транспортні засоби та довідки про проходження ними технічного огляду;

довідки-характеристики спеціально обладнаних транспортних засобів: тип, вантажопідйомність, наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення побутових відходів, реєстраційний номер, найменування організації, якій належать спеціально обладнані транспортні засоби, номер телефону керівника такої організації;

довідка про забезпечення створення умов для щоденного миття спеціально обладнаних транспортних засобів, їх паркування та технічного обслуговування;

довідка про проходження водіями медичного огляду;

документ, що містить відомості про досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів;

документ, що містить інформацію про кількість відходів, залучених учасником до повторного використання; кількість відходів, які використовуються як вторинна сировина; кількість відходів, які відправляються на захоронення, тощо;

договора укладені між надавачами послуг з вивезення побутових відходів та спеціальними полігонами для транспортування побутових відходів;

інші документи, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості про його здатність надавати послуги з вивезення побутових відходів (впровадження роздільного збирання, інформація про наявність диспетчерської служби тощо) належного рівня якості.

У разі необхідності організатор конкурсу має право звернутися за підтвердженням інформації до державних органів або відповідних експертних установ, організацій.

У разі одержання достовірної інформації щодо його невідповідності кваліфікаційним вимогам організатор конкурсу відхиляє конкурсну пропозицію цього учасника і визначає переможця конкурсу серед тих учасників, які залишилися.

 

6. Характеристика території, де повинні надаватися послуги з поводження з побутовими відходами:

Розміри та межі певної території.

Послуги надаються у Дмитрівській територіальній громаді, розміри і межі території визначаються лотами, які відповідають території сіл Дмитрівської сільської ради.

Лот №№ 1-2 Послуги з вивезення побутових відходів на території сіл Дмитрівської сільської ради: Лот 1 (Дмитрівка, Мила, Капітанівка, Петрушки, Лісне, Мрія), Лот 2 (Бузова, Хмільна, Гурівщина, Буча, Любимівка, Личанка, Шпитьки, Горбовичі).

Перелік операцій: збирання, перевезення, зберігання, сортування, оброблення (перероблення), утилізація, видалення, знешкодження і захоронення побутових відходів, утворених у межах території сіл Дмитрівської сільської ради.

 

Номер лота

Населені пункти Дмитрівської сільської ради

Обсяг збирання ТПВ (з урахуванням великогабаритних відходів) за 2021 рік, куб. м

Орієнтовний обсяг збирання ТПВ (з урахуванням великогабаритних відходів) на 2022рік, куб. м

1

Дмитрівка, Мила, Капітанівка, Петрушки, Лісне, Мрія

14300,00

16400,00

2

Бузова, Хмільна, Гурівщина, Буча, Любимівка, Личанка, Шпитьки, Горбовичі

15700,00

18600,00

Всього

30000,00

35000,00

 

9. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:

Конкурсні пропозиції подаються особисто керівником учасника конкурсу або за довіреністю - уповноваженою особою. У разі подання конкурсних пропозицій поштою - рекомендованим листом.

Конкурсні пропозиції подаються в конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

Місце подання конкурсних пропозицій - вул. Садова, 2, с. Дмитрівка Бучанський район Київська область, 08112.

Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій – «03»«лютого»2022 року.

Конверти з конкурсними пропозиціями, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу рекомендованим листом.

Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, які подали документи на участь у конкурсі.

Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.

Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією в журналі обліку.

Конкурсна комісія підтверджує надходження конкурсної пропозиції шляхом повідомлення учасника конкурсу про дату і час отримання конкурсної пропозиції та порядковий номер реєстрації пропозиції.

 

Додаткова інформація щодо конкурсної документації за телефоном (044) 298-10-86