Дмитрівська територіальна громада

Київська область

22.02.2022 17:07

Підстави виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням контролюючого органу

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що реєстрація платником єдиного податку є безстроковою та може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням контролюючого органу у разі:

- подання платником податку заяви щодо відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ, - в останній день календарного кварталу, в якому подано таку заяву;

- припинення ЮО (крім перетворення) або припинення підприємницької діяльності ФОП відповідно до закону - в день отримання відповідним контролюючим органом від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення;

- у випадках, визначених п.п. 298.2.3 п. 298.2:

у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками ЄП І і ІІ груп та нездійснення ними переходу на застосування іншої ставки - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;

у разі перевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого п.п.3 п. 291.4 ст.291 ПКУ, платниками ЄП І і ІІ груп, які використали право на застосування інших ставок, встановлених для ІІІ групи, - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;

у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками ЄП ІІІ групи - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;

у разі застосування платником ЄП іншого способу розрахунків, ніж зазначені у п.0291.6 ст.291 ПКУ, - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено такий спосіб розрахунків;

у разі здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми;

у разі перевищення чисельності ФО, які перебувають у трудових відносинах з платником ЄП, - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено таке перевищення;

у разі здійснення видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників ЄП, - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності;

у разі наявності податкового боргу у розмірі, що перевищує суму, визначену абз.3 п.59.1 ст. 59 ПКУ  (3060,0 грн.), на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів - в останній день другого із двох послідовних кварталів;

у разі здійснення платниками І або ІІ групи діяльності, яка не передбачена у п.п. 1 або 2 п.291.4 ст. 291 ПКУ відповідно, - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому здійснювалася така діяльність;

у разі набуття платником податку статусу резидента Дія Сіті з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому платник податку набув статус резидента Дія Сіті.

- та п.п. 298.8.6 п. 298.8 ст.298 ПКУ:

якщо у податковому (звітному) році частка сільськогосподарського товаровиробництва юридичної особи платника єдиного податку ІУ групи становить менш як 75 %;

 якщо платником єдиного податку ІУ групи не подано податкову звітність, передбачену п.п.295.9.1 п. 295.9 ст.295 та п.п.298.8.1 п. 298.8 ст. 298 ПКУ;

 набуття платником податку статусу резидента Дія Сіті - в останній день календарного кварталу, в якому платник податку набув статус резидента Дія Сіті.

ГУ ДПС у Київській області